Varovanje podatkov

Določila o varovanju osebnih podatkov na spletni strani Deichmann, oktober 2020
Varstvo podatkov
1. Varstvo in varovanje osebnih podatkov
Družba DEICHMANN d.o.o. (Deichmann) zagotavlja zaupno obravnavo vseh shranjenih osebnih podatkov vseh uporabnikov.

V okviru izjave o varstvu podatkov vas želimo seznaniti, kako zagotavljamo varstvo podatkov, ki ste nam jih posredovali: Osebne podatke podjetje Deichmann zbira, obdeluje in uporablja samo v skladu z določili zakonodaje o varstvu osebnih podatkov. Pri nas je varstvo podatkov skladno z Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov „GDPR“ in veljavno slovensko zakonodajo.
V podjetju DEICHMANN sta zaščita in varnost podatkov zelo pomembna. Vse podatke, ki ste nam jih zaupali, bomo skrbno hranili v naših internih bazah na internih strežnikih in jih ne bomo brez vašega predhodnega privoljenja posredovali nikamor razen
…zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom DEICHMANN (npr. klicni centri, tiskarji, oglaševalske agencije, drugi zunanji sodelavci za namene oglaševanja)
…državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka.
Vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali bomo hranili trajno in sicer do vašega preklica, zahteve za izbris, umika privolitve. Kadarkoli želite, lahko zahtevate izbris svojih podatkov ali se odjavite od našega obveščanja in sicer enostavno preko e-maila service-sl@deichmann.com ali privacy-sl@deichmann.com, kamor nam lahko sporočite tudi vse spremembe vaših podatkov. Navedeno lahko storite tudi na naš naslov podjetja: Deichmann d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana.
V primeru, da zahtevate izbris svojih podatkov ali se odjavite od našega obveščanja, vas bomo prenehali obveščati najkasneje v roku 30 dni od dneva prejema zahteve za izbris oziroma odjavo.
Vaši podatki so varovani v skladu z našim varnostnim konceptom.

2. Informacije o 13. členu GDPR
Odgovorna oseba za zbiranje osebnih podatkov:
Deichmann d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki odgovorne osebe za varstvo osebnih podatkov:
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO – Data Protection Officer) v družbi Deichmann d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana je vodja pravno razvojnega oddelka Tonček Krajnc; e-mail: privacy-sl@deichmann.com

Informacije o vas, ki jih podjetje DEICHMANN shranjuje

Deichmann, prodaja obutve, d.o.o. zbira sledeče osebne podatke za potrebe poslovanja: ime in priimek, naslov elektronske pošte, kontaktno telefonsko številko, ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na spletnem mestu www.obozujemocevlje.si ali www.deichmann.com ali pa jih posredujete na drug način.
Za pravilnost in resničnost podatkov, ki jih posredujete podjetju Deichmann, jamčite sami. Podjetje Deichmann ne odgovarja, če mu posredujete netočne, napačne ali tuje podatke. Z vnosom podatkov (ime, priimek, naslov elektronske pošte, kontaktne telefonske številke in ostalih podatkov) se izrecno strinjate, da lahko hranimo in obdelujemo te vaše osebne podatke.
Podjetje DEICHMANN uporablja vaše osebne podatke le za določene, predhodno določene namene za katere se strinjali z njihovim zbiranjem in obdelavo.

Primeri, ko podjetje DEICHMANN posreduje vaše osebne podatke
Vaše podatke bomo morda posredovali drugim oddelkom, sodelavcem ali pogodbenim partnerjem podjetja DEICHMANN in ponudnikom storitev ali tržnim partnerjem, ki izvajajo storitve za podjetje DEICHMANN. Podjetje DEICHMANN je pozorno na to, da se informacije uporabljajo le v okviru vašega soglasja za storitve, ki jih zadevni izvajajo za podjetje DEICHMANN, in da jih ti obravnavajo zaupno.
Podjetje DEICHMANN poleg tega posreduje vaše osebne podatke le v meri, ki jo določa veljavni zakon, če tako zahteva odločba sodišča ali organa, ali če s tem zagotovimo upoštevanje zakonskih določil.
Podjetje DEICHMANN posreduje vaše podatke drugih podjetjem za namene trženja le z vašim soglasjem oziroma na podlagi vaše privolitve, ki ste jo podali.

Nameni, v katere obdelujemo osebne podatke:

Svojo ponudbo poskušamo stalno izboljševati in oblikovati spletno ponudbo tako, da bo za vas privlačnejša. Le če vemo, katere dele naše internetne strani najpogosteje in najdalj časa obiskujete, lahko vsebine spletne strani podjetja DEICHMANN prilagodimo glede na vaše zahteve.
Podjetje DEICHMANN uporablja osebne informacije le v obsegu, ki je potreben za tehnično upravljanje spletnih strani, upravljanje strank, ankete o izdelkih in za obveščanje strank o Deichmannovi ponudbi. Bolje ko razumemo vaše želje, hitreje boste našli želene informacije na naših spletnih straneh.
Z uporabo spletnega mesta www.obozujemocevlje.si in www.deichmann.com se uporabnik strinja z vsakokratno veljavnimi pravili in splošnimi pogoji, objavljenimi na tem spletnem mestu. Na tem mestu lahko uporabnik redno spremlja morebitne spremembe splošnih pogojev in pravil ter posledično način in namen obdelave zbranih osebnih podatkov.
Internet, novičke, pošiljanje e-sporočil, povpraševanja
Če to želite, vam bomo mi ali partner podjetja DEICHMANN pošiljal informacije o naših raznolikih izdelkih in storitvah ali vas opozarjal na zanimive ponudbe.
Take informacije lahko zajemajo napotke na ponudbe, nove izdelke in nove storitve, pošiljamo jih preko e-maila, sms ali viber obvestil. Če vas prejemanje teh informacij več ne zanima, je na naših spletnih straneh možnost, da se odjavite od zadevnih novičk.
Prijava na e-novice
Uporabniki se lahko prijavite na e-novice, s katerimi vas Deichmann do preklica obvešča o novostih v ponudbi na spletu in ostalih prodajnih mestih, o marketinških aktivnostih in drugih promocijah. S prijavo na e-novice se vpišete v seznam prejemnikov e-novic. Za prijavo na e-novice Deichmann, prodaja obutve, d.o.o. zbira sledeče podatke: e-naslov. E-novice Deichmann, prodaja obutve, d.o.o. pošilja preko spletne aplikacije Teradata e-Circle. Upravljalec Deichmann, prodaja obutve, d.o.o. se zavezuje, da bo podatke skrbno varoval skladno z zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.
Kadarkoli želite, lahko zahtevate izbris svojih podatkov ali se odjavite od našega obveščanja s klikom na »odjava e-obvestil« v obvestilih ali preko e-maila service-sl@deichmann.com ali privacy-sl@deichmann.com, kamor nam lahko sporočite tudi vse spremembe svojih podatkov. Zahtevate lahko tudi prenos podatkov ali seznanitev z njimi. Navedeno lahko storite tudi na naš naslov podjetja: Deichmann d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana.
Prijava na SMS obveščanje
Uporabniki se lahko prijavite na SMS obveščanje, s katerimi vas Deichmann do preklica obvešča o novostih v ponudbi na spletu in ostalih prodajnih mestih, o marketinških aktivnostih in drugih promocijah. S prijavo na SMS obveščanje se vpišete v seznam prejemnikov SMS-novic. Za prijavo na SMS obveščanje Deichmann, prodaja obutve, d.o.o. zbira sledeče podatke: telefonska številka. SMS novice Deichmann, prodaja obutve, d.o.o. pošilja preko SMS aplikacije. Upravljalec Deichmann, prodaja obutve, d.o.o. se zavezuje, da bo podatke skrbno varoval skladno z zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.
Kadarkoli želite, lahko zahtevate izbris svojih podatkov ali se odjavite od našega obveščanja in sicer s povratnim SMS »odjava« ali preko e-maila service-sl@deichmann.com ali privacy-sl@deichmann.com, kamor nam lahko sporočite tudi vse spremembe svojih podatkov. Zahtevate lahko tudi prenos podatkov ali seznanitev z njimi. Navedeno lahko storite tudi na naš naslov podjetja: Deichmann d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana.
Prijava na Viber obveščanje
Uporabniki se lahko prijavite na Viber obveščanje, s katerimi vas Deichmann do preklica obvešča o novostih v ponudbi na spletu in ostalih prodajnih mestih, o marketinških aktivnostih in drugih promocijah. S prijavo na Viber obveščanje se vpišete v seznam prejemnikov Viber -novic. Za prijavo na Viber obveščanje Deichmann, prodaja obutve, d.o.o. zbira sledeče podatke: telefonska številka. Viber novice Deichmann, prodaja obutve, d.o.o. pošilja preko Viber aplikacije. Upravljalec Deichmann, prodaja obutve, d.o.o. se zavezuje, da bo podatke skrbno varoval skladno z zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.
Kadarkoli želite, lahko zahtevate izbris svojih podatkov ali se odjavite od našega obveščanja in sicer s povratnim Viber »odjava« ali preko e-maila service-sl@deichmann.com ali privacy-sl@deichmann.com, kamor nam lahko sporočite tudi vse spremembe svojih podatkov. Zahtevate lahko tudi prenos podatkov ali seznanitev z njimi. Navedeno lahko storite tudi na naš naslov podjetja: Deichmann d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana.
Sodelovanje v nagradnih igrah
Obdelavo podatkov, zbranih s sodelovanjem v nagradnih igrah, urejajo vsakokratni pravilniki o nagradnih igrah oziroma o posamezni nagradni igri.

Zagotavljanje omrežne in podatkovne varnosti

Za zaščito pred kibernetskimi napadi in pred prevaranti uporabljamo požarni zid. Tako tudi obdelujemo osebne podatke (IP-naslov, čas priklica internetne strani)

Pravna podlaga obdelave podatkov:

a) Dovoljenje oseb za obdelavo njihovih osebnih podatkov v en sam ali v več določenih namenov.

b) Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka je dotična oseba, ali za izvajanje predpogodbenih aktivnosti, ki se nanašajo na povpraševanje omenjene osebe.

c) Obdelava je potrebna za zagotavljanje zakonitih interesov odgovorne ali tretje osebe. V naslednjih primerih izvajamo obdelavo podatkov za zagotavljanje upravičenih/zakonitih interesov:
• Preverjanje in optimizacija postopkov analize potreb in direktnega nagovarjanja kot tudi ukrepi za poslovanje in nadaljnji razvoj storitev in izdelkov;
• Oglaševanje lastnih izdelkov, ocena kupcev, tržne in mnenjske raziskave, če pri uporabi podatkov ne kršite 21. člena GDPR;
• V okviru uveljavljanja pravic za obrambo in uveljavljanje zakonskih pravic;
• Kontaktiranje (npr.: na elektronski naslov, po telefonu, po pošti) za vprašanja o kakovosti storitev in zadovoljstvu stranke;
• Ohranjanje varnosti mreže in informacij;
• Za potrebne administrativne/upravne namene.

Kako varujemo vaše osebne podatke?
Podatki, ki nam jih posredujete preko obrazcev na straneh www.obozujemocevlje.si, www.deichmann.com ali kako drugače (preko e-maila, telefona idr.), so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno evropsko in slovensko zakonodajo. Osebne podatke bo Deichmann, prodaja obutve, d.o.o., varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere ste dali svoje soglasje. Dostop do osebnih podatkov imajo zgolj s strani Deichmann, prodaja obutve, d.o.o. pooblaščene osebe (zaposleni, pogodbeni partnerji).

Obdobje shranjevanja osebnih podatkov oz. alternativni kriteriji za določitev trajanja: dokler obstaja soglasje prejemnika/prejemnice.

Pravice oseb, katerih podatki se obdelujejo

V skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Evropsko uredbo: Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR)imate pravico, da se pozanimate o svojih podatkih. Na zahtevo vas bomo v primernem roku vedno obvestili o vrsti podatkov, ki jih o vas hranimo, o namenu shranjevanja in možnih prejemnikih.
Vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali bomo hranili trajno in sicer do vašega preklica, zahteve za izbris, umika privolitve. Kadarkoli želite, lahko zahtevate izbris svojih podatkov ali se odjavite od našega obveščanja in sicer enostavno preko e-maila privacy-sl@deichmann.com, kamor nam lahko sporočite tudi vse spremembe vaših podatkov. V primeru, da zahtevate izbris svojih podatkov ali se odjavite od našega obveščanja, vas bomo prenehali obveščati najkasneje v roku 30 dni od dneva prejema zahteve za izbris oziroma odjavo. Navedeno lahko storite tudi na naš naslov podjetja: Deichmann d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana.
Vaši podatki so varovani v skladu z našim varnostnim konceptom. Vaši podatki se v tretje države načeloma ne bodo posredovali. V primeru, da pa se bodo, pa bodo ti zaščiteni v skladu z ustreznimi zaščitnimi ukrepi 46. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Imate pravico do pridobivanja informacij od odgovorne osebe o osebnih podatkih v obdelavi kot tudi do popravkov ali izbrisa ali do omejitve obdelave in do prenosljivosti podatkov. Svoja vprašanja o tej temi posredujte na zgoraj omenjeno odgovorno osebo za varstvo osebnih podatkov.

Če obdelava podatkov temelji samo na 6. členu 1 a) odstavka DSGVO, pomeni, da ste za zbiranje in obdelavo podatkov dali soglasje in imate pravico, da kadarkoli svoje soglasje prekličete, vendar pri tem ne morete vplivati na zakonitost, ki velja na podlagi soglasja in sicer do njegovega preklica.

Poleg tega imate v primeru kršitev varstva podatkov pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu, ki je v Republiki Sloveniji Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov. Lahko pa se obrnete na katerikoli drug pristojni urad znotraj Evropske unije.

Pri vprašanjih o varstvu podatkov se lahko obrnete na nas z:
našim kontaktnim formularjem,
ali na privacy-sl@deichmann.com,
ali po pošti na naslov Deichmann d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana, v roke Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov,
ali po telefonu na naši brezplačni liniji 0800 / 700 200.

3. Zbiranje, shranjevanje in uporaba osebnih podatkov
Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na identificirano fizično osebo ali na osebo, ki jo lahko identificiramo; za osebo, ki jo lahko identificiramo velja fizična oseba, ki jo lahko posredno ali neposredno prepoznamo po identifikacijski oznaki, kot so njeno ime, identifikacijska številka, podatki o njeni lokaciji, spletni podatki ali posamezna druga ali več posebnih oznak, ki izražajo psihološko, fiziološko, genetsko, psihično, ekonomsko, kulturno ali socialno identiteto fizične osebe (4. člen GDPR). Sem na primer sodijo vaše ime, vaša telefonska številka, vaš naslov in vsi podatki, ki ste nam jih posredovali pri registraciji ali prijavi na naše novičke. Statistični podatki ali anonimizirani podatki, ki jih na primer zbiramo ob vašem obisku naše spletne strani in jih ni mogoče neposredno povezovati z vami kot osebo, ne sodijo med zgornje podatke.

Deichmannove novičke
Ob naročilu na naša Deichmannova obvestila (e-novičke, SMS, Viber) dovolite, da uporabljamo podatke, ki ste jih navedli, da vas lahko po elektronski pošti/telefonu obveščamo o vsebinah in izdelkih iz naše ponudbe.
Za statistične potrebe anonimno ocenimo, na katere povezave v e-obvestilih ste klikali. Pri tem pa ne moremo prepoznati, katera konkretna oseba je klikala. Za optimizacijo naše ponudbe v personalizirani obliki ocenimo, na katere povezave v e-obvestilih ste kliknili.
Uporaba storitve Criteo
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke/oglaševalske-ID za potrebe oglaševanja. Tako lahko naše oglase prikazujemo spletnim obiskovalcem, ki se zanimajo za naše izdelke in sicer na partnerskih spletnih straneh, aplikacijah in elektronskih sporočilih. Tehnologije za retargeting ali remarketing uporabljajo piškotke ali spletne ID in prikazujejo oglase na podlagi vašega preteklega iskanja. Če želite odkloniti oglaševanje zaradi svojih interesov, pojdite na naslednje spletne strani:

http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.youronlinechoices.com/

Z našimi zanesljivimi oglaševalskimi partnerji lahko izmenjujemo informacije, kot so tehnične oznake vaših podatkov ob prijavi na našo spletno stran. Vaše naprave in/ali okolja lahko povežemo in vam ponudimo brezšivno uporabniško izkušnjo z napravami in okolji, ki jih uporabljate. Več podrobnosti o možnostih povezav boste našli v smernici o varstvu osebnih podatkov, ki je v prej omenjenih platformah ali v nadaljnjih pojasnilih.

Politika varstva osebnih podatkov Criteo: http://www.criteo.com/de/privacy

Pošiljanje e-obvestil:

Za pošiljanje e-obvestil uporabljamo tako imenovan postopek „Double Opt-In“, kar pomeni, da vam bomo e-obvestilo na vaš elektronski naslov poslali le, če ste nam izrecno potrdili, naj za vas aktiviramo storitev pošiljanja e-obvestil.

Nato vam bomo o tem poslali obvestilo na vaš elektronski naslov in vas prosili, da s klikom na povezavo v elektronskem sporočilu potrdite, da želite prejemati e-obvestila.

Ker za postopek in pošiljanje e-obvestil skrbijo druga podjetja, so ta podjetja odgovorna tudi za zaščito vaših osebnih podatkov po GDPR in jih smejo uporabljati samo za natančno določen namen.

Če kasneje od nas ne boste več želeli prejemati e-obvestil, lahko svoje dovoljenje kadarkoli prekličete.

Za odjavo zadostuje sporočilo preko kontaktnega obrazca ali na primer po elektronski pošti na service-sl@deichmann.com. Navedeno lahko storite tudi na naš naslov podjetja: Deichmann d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana ali privacy-sl@deichmann.com. Seveda je povezava za odjavo na voljo v vsakem e-obvestilu.
Izdelava psevdonimnih uporabniških profilov za spletno analizo
Na naši spletni strani podatke zbiramo in shranjujemo s pomočjo econda Shop Monitor, ki je ponudnik spletnih analiz obdelovalca naročil econda GmbH. Iz teh podatkov z uporabo psevdonimov izdelamo uporabniške profile. Uporabniški profili služijo analizi vedenja in navad obiskovalcev in njihova ocena izboljšanju oblikovanja naše ponudbe, ki mora ustrezati njihovim potrebam.

V ta namen lahko uporabimo piškotke, ki omogočijo ponovno prepoznavanje spletnega iskalnika. Uporabniških profilov brez izrecnega dovoljenja obiskovalca ne združujemo s podatki o psevdonimu nosilca.

Zlasti IP-naslove takoj po prejemu spremenimo v neprepoznavne, zaradi česar ni možno povezovanje uporabniških profilov z IP-naslovi.

Zbiranje in shranjevanje podatkov v namen spletne analize lahko kadarkoli prekličete z veljavnostjo v prihodnosti, preklic posredujete preko povezave: www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html.

Na naši spletni strani podatke zbira in hrani obdelovalec naročil AppNexus z orodjem Adnexus, ki iz podatkov z uporabo psevdonimov izdela uporabniške profile.

Uporabniški profili služijo analizi vedenja obiskovalca, ocenjujemo jih za izboljšanje in uporabi primerno oblikovanje naše ponudbe.
Zato lahko uporabljamo piškotke. To so majhne tekstovne datoteke, ki jih hranimo lokalno na računalniku obiskovalca strani in pri ponovnem obisku naše spletne strani omogoča ponovno prepoznavo. Psevdonimiziranih uporabniških profilov brez posebej predloženega izrecnega dovoljenja osebe ne združujemo z osebnimi podatki s psevdonimom nosilca.
Piškotki
Da je obisk naše strani za obiskovalca čim bolj privlačen in so mogoče določene funkcije, uporabljamo na različnih straneh tako imenovane piškotke. Uporabljamo jih, da je naša prisotnost na spletu v celoti uporabnikom prijaznejša, učinkovitejša in varnejša ter da pospešimo navigacijo na naši platformi. To so majhne besedilne datoteke, ki se shranijo na vaši končni napravi. Nekateri piškotki, ki jih uporabljamo, se po končani seji iskalnika, potem ko iskalnik zaprete, izbrišejo (tako imenovani sejni piškotki). Drugi piškotki ostanejo na vaši napravi in nam ali našim partnerskim podjetjem omogočajo, da ob naslednjem obisku zopet prepoznamo vaš iskalnik (trajni piškotki).

Primer: Da lahko uporabljate našo košarico, morate dovoliti uporabo sejnih in trajnih piškotkov. Svoj iskalnik lahko nastavite tako, da vas obvešča o nameščanju piškotkov in se za vsakega posameznega odločite, ali ga sprejmete ali ne, lahko pa sprejem piškotkov za določene primere ali na splošno izključite. Če piškotkov ne sprejmete, so funkcije naše spletne strani omejene.

• Uporaba storitve spletne analize Akanoo

Ta spletna stran uporablja Akanoo, storitev spletne analize družbe Akanoo GmbH. Akanoo uporablja tako imenovane „piškotke“. Piškotki so besedilne datoteke, ki se shranijo na vašem računalniku in omogočajo analizo uporabe spletne strani. Informacije, ki jih izdela piškotek, se prenesejo na strežnik družbe Akanoo GmbH v Nemčiji in se tam tudi shranijo.
Obdelava podatkov ne poteka izven Nemčije. Po naročilu družbe Deichmann SE bo Akanoo GmbH uporabljal informacije, da bo lahko zbiral in ocenil vedenje in navade obiskovalcev na spletni strani in izvajal druge storitve o uporabi spletne strani in uporabi spleta za Deichmann SE. IP-naslov, prenesen z vašega iskalnika, se pred shranjevanjem skrajša, tako da neposredna identifikacija konkretne osebe ni možna. Akanoo uporablja hevristiko, ki poskuša obiskovalca identificirati s prejšnjim obiskom, tako da določene podatke, na primer razveljavitev, iskalnik, uporabljene vtičnike in sistem delovanja kombinirano preračuna v zgoščen sistem.
Shranjevanje piškotkov lahko z izbiro ustreznih nastavitev v programski opremi svojega iskalnika preprečite. Vendar vas opozarjamo, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne strani v celotnem obsegu. Tako lahko preprečite zbiranje podatkov, ki jih izdelajo piškotki in se nanašajo na vašo uporabo spletne strani za Akanoo GmbH kot tudi obdelavo teh podatkov podjetja Akanoo GmbH, tako da kliknete na naslednjo povezavo https://akanoo.com/manager/optOut. Pri tem se nastavi tako imenovan piškotek Opt-Out, ki preprečuje bodoče zbiranje vaših podatkov ob obisku te spletne strani.
• Sledljive točke (tracking pixel)
Sledljive točke imajo podobno funkcijo kot piškotki, vendar jih uporabnik ne opazi. Sledljive točke uporabljamo za funkcionalnost trgovine, za merjenje vedenja uporabnika in za zavrnitev ponudbe pri remarketingu. Ti podatki so anonimni in niso povezani z osebnimi podatki na računalniku uporabnika ali z banko podatkov. Da na naši strani preprečite spletne svetilnike (Web-Bugs), lahko uporabljate orodja kot so na primer webwasher, bugnosys ali AdBlock (za iskalnik Firefox). Za preprečevanje spletnih svetilnikov v naših e-obvestilih, nastavite poštni program tako, da pri poročilih ne bo prikazan HTML. Spletne svetilnike preprečite tudi, če svoja elektronska sporočila berete brez povezave.
Če ste se strinjali s prejemanjem naših e-obvestil, bomo vaš elektronski naslov in morebiti vaše ime uporabljali za pošiljanje (čim bolj individualiziranih) informacij o izdelkih, akcijah, nagradnih igrah. V naših e-obvestilih uporabljamo sledilne točke, da lahko spremljamo oceno vašega vedenja klikanja, na katerih delih e-obvestila se ustavite in katere povezave tam tudi izberete. Pri tem izdelujemo personalizirane uporabniške profile, ki so dodeljeni vam in/ali elektronskemu naslovu, da vas z oglasi lahko nagovarjamo, posebej v obliki e-obvestil, oglaševalskih obvestil na strani in s tiskanimi oglasi in jih lahko bolje prilagodimo vašim interesom in tako izboljšamo spletno ponudbo. Svoje strinjanje s prejemanjem e-obvestil in izdelovanje personaliziranih uporabniških profilov lahko kadarkoli z veljavnostjo v prihodnosti prekličete, na primer tako, da se na naši spletni strani odjavite z e-obvestil ali pa aktivirate povezavo v e-obvestilu za izklop funkcije sledljivosti. Preklic pomeni izbris zbranih uporabniških podatkov.
Varstvo podatkov in uporaba Facebooka
Na teh spletnih straneh uporabljamo vtičnike družbenega omrežja facebook.com, ki ga upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA (“Facebook”).

Če prikličete spletno stran, ki je opremljena s takšnim vtičnikom za našo prisotnost na spletu, se bo vzpostavila povezava s strežniki Facebooka in prikazano obvestilo bo javilo vtičnik na iskalniku na spletni strani. Tako se na strežnike Facebooka prenesejo podatki, katere spletne strani ste obiskali. Če ste v Facebooku prijavljeni kot član, dodeli Facebook te informacije vašemu osebnemu uporabniškemu računu pri Facebooku. Pri uporabi funkcij vtičnika (npr. klikanje na gumbe „Všeč mi je“, oddaja komentarja) se tudi te informacije dodelijo vašemu računu pri Facebooku. Če ne želite, da Facebook zbira informacije o vaših aktivnostih na spletu, se morate pred obiskom naše spletne strani iz Facebooka odjaviti.

Nimamo vpliva na obseg podatkov, ki jih Facebook zbira s pomočjo vtičnikov in vas zato obveščamo v skladu z našim vedenjem in podatki. Več informacij o zbiranju in porabi podatkov pri Facebooku o vaših pravicah s tega področja, možnostih za zaščitno zasebnosti boste našli v navodilih varstva osebnih podatkov pri Facebooku www.facebook.com/about/privacy/

Pri uporabi Facebooka se tehnično potrebni podatki o uporabniku prenesejo na Facebook. Vse aktivnosti, ki jih uporabnik izvaja v okviru Facebookovega portala, so za Facebook vidne in sledljive.

5. Varnost
Spletna varnost
Deichmann uporablja na svojih iskalnikih standardne varnostne ukrepe – tako imenovana kodiranja SSL. Kodiranje uporabniških podatkov poteka s tako imenovanim SSL-kodiranjem. Kodiranje uporabniških podatkov s certifikati SSL (2. razred) 256-bitno kodiranje pri 2048-bitni maksimalni dolžini ključa. SSl zavarovana območja prepoznate s simbolom ključavnice na vašem strežniku. Zavarovane povezave so praviloma prepoznavne z vašim naslovom, ki se začne s „https://”. Če na simbol ključavnice dvakrat kliknete, boste prejeli natančnejše informacije o varnostnem certifikatu. Vaše osebne podatke pri nas varno prenašamo s kodiranjem. Sicer popolne zaščite ne more jamčiti nihče. Mi svoje spletne strani in druge sisteme varujemo s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi pred izgubo, uničenjem, dostopanjem, spreminjanjem ali širjenjem vaših podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.
Varstvo podatkov
Sprejeli smo tehnične in organizacijske ukrepe, da bi vaše osebne podatke zaščitili pred izgubo, uničenjem, manipulacijo in neupravičenim dostopom. Vsi naši zaposleni so zavezani k zaupnosti podatkov, to pomeni k zaupnemu ravnanju z osebnimi podatki. Naše varnostne ukrepe nadgrajujemo v skladu s tehnološkim razvojem.
6. Posodabljanje in spreminjanje
Dele izjave o varstvu osebnih podatkov lahko spreminjamo ali posodabljamo. Prosimo vas, da pred vsako uporabo naših ponudb preverite veljavno izjavo o varstvu osebnih podatkov, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami ali posodobitvami.
7. Pravni predpisi
1. GDPR

Obdelavo vaših podatkov, ki ste jih posredovali družbi Deichmann d.o.o. ureja GDPR v vsakokratni veljavni različici. Tako so zbiranje, obdelava, uporaba in posredovanje podatkov (v nadaljevanju: uporaba podatkov) dovoljeni, če GDPR, ali slovenski Zakon o varstvu osebnih podatkov ali drug pravni predpis dovoljuje in če se je oseba s tem strinjala.

2. Posodabljanje pogojev uporabe

Zaradi nenehnih tehničnih in pravnih novosti moramo pogoje uporabe od časa do časa spreminjati oz. posodabljati. Pred vsako uporabo naše spletne strani zato poglejte, kdaj je bila na spletni strani objavljena zadnja različica.

3. Avtorske in druge pravice

Celotna vsebina naših spletnih strani, vključno z besedili, slikami in grafičnimi predstavitvami, avdio in video datotekami so – če to ni izrecno drugače označeno – naša last. Avtorsko zaščitene vsebine se brez dovoljenja lahko uporabljajo samo za zasebne, to pomeni, ne za javne in gospodarske namene (prenos, razmnoževanje). Za spremembe, prevode in drugačne obdelave je potrebno vnaprejšnje pisno dovoljenje družbe Deichmann d.o.o. ali Deichmann SE. Nedovoljena uporaba ali zloraba vseh znamk, logotipov, družbe Deichmann d.o.o.ali Deichmann SE je prepovedana. Zato opozarjamo, da ima kršitev naših avtorskih pravic – ali drugih zaščitenih pravic lahko za posledico kazenski pregon.

4. Izključena odgovornost

Na naših spletnih straneh so lahko hiperpovezave na druge spletne strani drugih ponudnikov. Deichmann d.o.o. ali Deichmann SE ne pozna vsebine tujih spletnih strani. Podjetje Deichmann d.o.o. ali Deichmann SE zato ne prevzema odgovornosti ali jamstva za morebitne vsebine, ki niso v skladu z zakonom ali za druge kršitve prava na spletnih straneh tujih ponudnikov. Informacije na tej spletni strani smo skrbno sestavili in preverili. Kljub temu za njihovo aktualnost, pravilnost, popolnost in/ali kakovost ne prevzemamo odgovornosti. Ta spletna stran je namenjena splošnim informacijam in v nobenem primeru ne nadomešča strokovnega mnenja. Deichmann d.o.o. ali Deichmann SE ne prevzema odgovornosti za ravnanja, ki bi temeljila na podlagi te spletne strani. Uporaba spletne strani in nalaganje podatkov potekata na lastno odgovornost. Podjetje Deichmann d.o.o. ali Deichmann SE ne prevzema odgovornosti za posledično povzročeno škodo, zlasti na podatkih, strojni in programski opremi uporabnika.

5. Stik z Deichmannom

Če imate vprašanja v zvezi z določili o varovanju podatkov, nam pošljite e-poštno sporočilo z zadevo “Varovanje podatkov” na naslednji e-poštni naslov: privacy-sl@deichmann.com, ali pa nas kontaktirajte po navadni pošti.
Upravljalec podatkov je: Deichmann d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO – Data Protection Officer) v družbi Deichmann d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana je vodja pravno razvojnega oddelka Tonček Krajnc; e-mail: privacy-sl@deichmann.com