Pravila sodelovanja – Rita Ora

Opozorilo: ob prijavi se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih pogojih in pravilih sodelovanja v nagradnem natečaju Deichmann Rita Ora. Hkrati se uporabnik zaveže, da je seznanjen s splošnimi pogoji uporabe spletne strani www.obozujemocevlje.si

Splošne določbe

Nagradni natečaj se prireja s ciljem promocije blagovne znamke Deichmann. Nagradni natečaj prireja in organizira podjetje Deichmann, prodaja obutve, d.o.o., Dunajska 151, 1000 Ljubljana, registrirano pod številko 2198673000 (v nadaljnjem tekstu organizator).

Potek natečaja

Nagradni natečaj poteka na področju Republike Slovenije in se začne 18.8.2019 ter konča 27.8.2019 ob 23:59.
Sodelujejo lahko vse osebe, starejše od 18 let, z uradnim stalnim bivališčem v Sloveniji. V nagradnem natečaju ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja.
Nakup ni pogoj za sodelovanje, ki je brezplačno in nezavezujoče. Med vsemi registriranimi sodelujočimi bo strokovna komisija organizatorja 28. 8. 2019 izbrala srečne dobitnike.
V nagradnem natečaju lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki odgovori na vprašanje „ Pod katerim sloganom predstavlja Rita Ora svojo kolekcijo jesen / zima 2019 za Deichmann in v celoti izpolni prijavnico (odda zahtevane osebne podatke – spol, ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka (neobvezna)).
Vsako naknadno sporočanje osebnih podatkov ni mogoče. Vsak udeleženec se s tem, ko izpolni prijavnico, strinja s pravili nagradnega natečaja.

Izbor dobitnikov in nagrade

Izbor dobitnikov

Strokovna komisija bo pregledala vse prispele odgovore in med vsemi pravilnimi izžrebala dva dobitnika 2 VIP vstopnic (skupaj 4 vstopnice)
Dobitniki bodo objavljeni na spletni strani www.obozujemocevlje.si ter na FB profilu Deichmann Slovenija 28.8.2019

Nagradni sklad

V nagradnem natečaju bosta podeljeni 2 x po 2 VIP vstopnice za ogled koncerta Rita Ora Zadar 30.8.2019 (vključena izključno VIP vstopnica za ogled koncerta, brez ostalih storitev).
Nagrado – VIP vstopnico bo dobitnik lahko vnovčil na dogodku koncert Rite Ore, ki bo potekal 30.8.2019 v Zadru, Hrvaška.
Vsak dobitnik tudi prejme darilni bon Deichmann v vrednosti 30€.
Darilni bon bo dobitnik lahko vnovčil v kateri koli trgovini Deichmann Slovenija do 31.12.2020
Akontacijo dohodnine plača organizator nagradnega natečaja.

Obveznosti nagrajencev nagradnega natečaja

Vsak nagrajenec je obvezan, da organizatorju nagradnega natečaja v roku 2 delovnih dni posreduje svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, poštna številka in kraj, davčna številka in EMŠO). V kolikor se nagrajenec ne odzove na poziv organizatorja v dogovorjenem času, mu pravica do nagrade zapade.

Nagrade bodo posredovane dobitniku najkasneje v roku 2 dni od dneva ko nagrajenec posreduje svoje podatke. Prejemnik izrecno dovoljuje, da se osebni podatki (ime, priimek, naslov, poštna številka in kraj) uporabijo v namen, v katerega so bili dani – posredovanje nagrade.

Pravice organizatorja

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
– Se pojavi dvom o istovetnosti podatkov in poštenem sodelovanju
– Se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v natečaju v nasprotju s splošnimi pogoji www.obozujemocevlje.si in pravili nagradnega natečaja
Če nagrajenec ne navede pravilnih osebnih podatkov in / ali ga ni mogoče obvestiti o izidu nagradnega natečaja, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnega koli drugega ali drugačnega nadomestila.
Organizator ne prevzema odgovornosti za poštne storitve.
Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino.

Zasebnost in varstvo podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu z 11. členom teh Pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Osebni podatki, ki se zbirajo so: spol, ime in priimek, elektronski naslov in telefonska številka
Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje njegove osebne podatke za naslednje namene: obveščanja o nagradnem natečaju in nagradnem žrebu, neposrednega in/ali ciljanega trženja, obveščanja o novostih in poslovni ponudbi, vzorčenja, statistične obdelave podatkov.
Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
Sodelujoči oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri, in sicer po e-pošti na naslov service-sl@deichmann.com ali pisno na naslov: Deichmann d.o.o., Dunajska cesta 151 , 1000 Ljubljana, Slovenija. Organizator mora osebne podatke uporabnika izbrisati v 15 dneh od podane zahteve. Organizator bo hranil osebne podatke sodelujočih v nagradni igri vse dokler sodelujoči ne bo zahteval blokiranja ali izbrisa svojih osebnih podatkov iz zbirke osebnih podatkov organizatorja.
Sodni postopki so izključeni.

 

V Ljubljani, 13.8.2019
Deichmann prodaja obutve d.o.o.
Organizator