Born to blog pravila

NATEČAJ
»Born to blog – rojena za blogerko«

  • PRAVILA IN POGOJI NATEČAJA

Organizator natečaja
Natečaj organizira Deichmann prodaja obutve d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Sodelovanje
Na natečaju lahko sodelujejo polnoletne modne navdušenke, ki imajo slovensko državljanstvo ali stalno bivališče v Republiki Sloveniji. Mladoletnice lahko na natečaju sodelujejo s privolitvijo staršev ali skrbnikov. Anonimno sodelovanje ali sodelovanje pod psevdonimom ni možno. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju. Nakup ni pogoj za sodelovanje, ki je brezplačno in nezavezujoče.

Z izpolnitvijo prijavne forme sodelujoča potrjuje, da se strinja s temi Pravili in pogoji.

Mehanika natečaja
Mehanika izbora poteka v dveh ključnih korakih:
Sodelujoča odda svoj blog zapis (skupno največ dva) na eno izmed treh tem, ki jih predlaga organizator. Rok oddaje in predlagane teme so razpisane na uradni strani natečaja – www.obozujemocevlje.si/nagradne-igre/born-to-blog. Prispevke pričakujemo do 7.6.2022.
Posameznica blog odda preko vpisne forme na uradni strani natečaja. Dinamika objavljanja prejetih blogov je stvar odločitve organizatorja.

Oceno prispelih blogov prispeva strokovna komisija, sestavljena iz dveh predstavnic znamke Deichmann ter predstavnika agencije Povem. Sodelujoče, ki za svoje bloge prejmejo najvišje ocene strokovne komisije, napredujejo v finale. Število sodelujočih, ki napredujejo v finale, je stvar odločitve organizatorja.

Finalistke so o uvrstitvi v finale obveščene prek elektronske pošte, na naslov, ki ga vnesejo ob prijavi na natečaj. Finalistke v roku, ki je določen v obvestilu o napredovanju v finale, pripravijo dodaten blog zapis na temo po izbiri (znotraj področja mode in življenjskega stila).

Za blog zapise v finalu ocene prispeva strokovna komisija, sestavljena iz dveh predstavnic znamke Deichmann, predstavnika agencije Povem. Odločitev je dokončna in se nanjo ni mogoče pritožiti.

Zmagovalka je o zmagi obveščena prek elektronske pošte, ki je naveden ob prijavi na natečaj. V primeru, da se nagrajenka v roku 7 delovnih dni ne javi organizatorju prek elektronske pošte ali telefona, organizator določi novo zmagovalko.

Prispevki
Prispevke pričakujemo do 7.6.2022. Tematika blog zapisa mora biti skladna z usmeritvami natečaja, ki so objavljene na uradni spletni strani natečaja. Zapis ni omejen z obsegom. Vsaka sodelujoča lahko na natečaj pošlje skupno največ dva prispevka. Število poslanih prispevkov ne vpliva na končni izid.

Avtorstvo
Udeleženke so same odgovorne za avtorstvo prispevkov in prevzemajo odgovornost za ustrezno navajanje virov vsebine in fotografij. Avtorica s poslanim delom dovoljuje objavo, prav tako nima organizator do avtoric nikakršnih materialnih obveznosti. Avtorica se strinja, da lahko organizator njena avtorska dela krajevno in časovno neomejeno reproducira ter distribuira.

Nagrade in povratne informacije
Zmagovalka natečaja prejme nagrado v obliki vrednostnih bonov Deichmann in sicer v vrednosti EUR 720 in sicer vrednostni bon za EUR 60 vsak mesec 12 mesecev. Bonov v nobenem primeru ni možno zamenjati za gotovino. Zmagovalka se zavezuje, da bo z organizatorjem sodelovala 12 mesecev od izbora in sicer na način, da bo za objave na Deichmann kanalih vsak mesec pripravila 2 blog zapisa na temo mode in življenjskega sloga.
Zmagovalka se zavezuje, da bo sodelovala v promocijskih aktivnostih, povezanih s popularizacijo Deichmann bloga, kar se ureja s pogodbo o sodelovanju.

Akontacijo dohodnine krije organizator.

Rok za oddajo izdelkov in naslov
Blog zapise in pripadajoče fotografije sodelujoče lahko oddajo prek vnosne forme na naslovu: www.obozujemocevlje.si/nagradne-igre/born-to-blog do 31.5.2022 do 23:59. ure. Organizator si pridržuje pravico do podaljšanja roka oddaje.

Ostalo
Pridobljene elektronske naslove lahko organizator uporablja v namene pošiljanja obvestil in promocijskih materialov. Sodni postopki so izključeni.