Search Facebook F YouTube rss Twitter Instagram Triangle Bars Times

Varovanje podatkov

Varovanje podatkov

 

Zasebnost in varovanje ter varnost podatkov

 

Za pravilno in hitro obdelavo storitev servisiranja in oskrbe strank uporabljajo podjetje Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG (DEICHMANN) in družbe skupine DEICHMANN elektronsko obdelavo podatkov.

Obdelava podatkov, sporočenih podjetju DEICHMANN in družbam v skupini DEICHMANN glede vaše osebe v glavnem ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07) . V skladu s tem so zbiranje, obdelava, raba in posredovanje (v nadaljevanju: uporaba podatkov) dovoljeni, če tako dopušča zakon ali drugi pravni predpis in če se zadevna oseba s tem strinja.

V podjetju DEICHMANN sta zaščita in varnost podatkov zelo pomembna. V nadaljevanju so naše smernice za zaščito vaših osebnih podatkov.

 

Politika zaščite podatkov pri podjetju DEICHMANN
DEICHMANN spoštuje vašo zasebnost. Naše podjetje zbira, shranjuje in uporablja osebne podatke le v okviru zakonskih določil.

Vaše informacije uporabljamo le z vašim strinjanjem za podporo in razširitev našega poslovnega sodelovanja z vami, da vam na primer pošiljamo ponudbe in informacije o izdelkih, storitvah ali podjetju ali da vam omogočamo sodelovanje v nagradnih igrah.

Vaših osebnih informacij ne bomo prodali tretjim. Osebne podatke posredujemo družbam, ki ne sodijo k skupini DEICHMANN, v skladu z zakonskimi predpisi le z vašim strinjanjem. Te družbe so obvezane k spoštovanju naših pogodbenih obveznosti, ki jih imamo do vas, in zajemajo tudi politiko zaščite podatkov. Izvajalci storitev, ki ravnajo v imenu podjetja DEICHMANN, ne veljajo kot tretje osebe. Če imate vprašanja ali pobude v zvezi z našo politiko zaščite podatkov, se lahko vedno obrnete na podjetje DEICHMANN.

Pri podjetju DEICHMANN se lahko vedno pozanimate, katere osebne podatke o vas je podjetje DEICHMANN shranilo, in naročite, da se ustrezno popravijo ali izbrišejo. Naš cilj je zagotavljati največjo možno varnost in zaupnost.

 

Varnost
Podjetje DEICHMANN uporablja tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi ščiti osebne podatke, ki ste jih dali na voljo, pred naključnimi ali naklepnimi manipulacijami, izgubo, uničenjem ali dostopom nepooblaščenih oseb. Naši varnostni ukrepi se stalno izboljšujejo in prilagajajo najnovejšim dognanjem.
Uporaba vaših podatkov
Informacije o vas, ki jih podjetje DEICHMANN shranjuje

Podjetje DEICHMANN potrebuje le nekatere osebne podatke o vas. Gre za informacije, ki so potrebne za nudenje storitev, za odziv na vaša povpraševanja, da vam nudimo pomoč pri tehničnih težavah ali da na vašo željo vzpostavimo stik z vami ali vam omogočimo sodelovanje v nagradnih igrah.

V tem okviru bo morda potrebno, da nam sporočite naslednje podatke: ime, naslov, e-poštni naslov, telefonsko številko in druge informacije, potrebne za obdelavo storitev in ponudb.

Podjetje DEICHMANN uporablja vaše osebne podatke le za določene, predhodno določene namene.

Vaši podatki se obravnavajo zaupno in se shranjujejo in uporabljajo le za v nadaljevanju naštete splošne namene ali druge namene, dovoljene v skladu z veljavnimi zakoni.

  • izpolnitev zahtev po izdelkih in storitvah
  • stik z vami
  • udeležba v nagradnih igrah

 

Primeri, ko podjetje Heinrich DEICHMANN posreduje vaše osebne podatke

Vaše podatke bomo morda posredovali drugim oddelkom, sodelavcem ali pogodbenim partnerjem podjetja DEICHMANN in ponudnikom storitev ali tržnim partnerjem, ki izvajajo storitve za podjetje DEICHMANN. Podjetje DEICHMANN je pozorno na to, da se informacije uporabljajo le v okviru vašega soglasja za storitve, ki jih zadevni izvajajo za podjetje DEICHMANN, in da jih ti obravnavajo zaupno.

Podjetje DEICHMANN poleg tega posreduje vaše osebne podatke le v meri, ki jo določa veljavni zakon, če tako zahteva odločba sodišča ali organa, ali če s tem zagotovimo upoštevanje zakonskih določil.

Podjetje DEICHMANN posreduje vaše podatke drugih podjetjem za namene trženja le z vašim soglasjem.

 

Za kaj uporabljamo vaše podatke

Svojo ponudbo poskušamo stalno izboljševati in oblikovati spletno ponudbo tako, da bo za vas privlačnejša. Le če vemo, katere dele naše internetne strani najpogosteje in najdalj časa obiskujete, lahko vsebine spletne strani podjetja DEICHMANN prilagodimo glede na vaše zahteve.

Podjetje DEICHMANN uporablja osebne informacije le v obsegu, ki je potreben za tehnično upravljanje spletnih strani, upravljanje strank, ankete o izdelkih in za trženje. Bolje ko razumemo vaše želje, hitreje boste našli želene informacije na naših spletnih straneh.

 

Internet, novičke, pošiljanje e-sporočil, povpraševanja

Če to želite, vam bomo mi ali partner podjetja DEICHMANN pošiljal informacije o naših raznolikih izdelkih in storitvah ali vas opozarjal na zanimive ponudbe.

Take informacije lahko zajemajo napotke na ponudbe, nove izdelke in nove storitve. Če vas prejemanje teh informacij več ne zanima, je na naših spletnih straneh možnost, da se odjavite od zadevnih novičk. Edino, kar morate storiti, je vnesti vaš e-poštni naslov v “Odjavi novičke”, nakar od nas ne boste več prejemali e-poštnih sporočil.

 

Individualizacija in piškotki
Nove tehnologije nam omogočajo individualno prilagoditev naše spletne strani za vsako stranko. Piškotki so besedilne datoteke, ki vsebujejo informacije, s katerimi obiskovalce, ki se vračajo na naše spletne strani, identificiramo izključno za čas obiska na naših spletnih straneh. Piškotki se shranijo na trdem disku vašega računalnika in tam ne povzročajo nikakršne škode. Piškotki naših spletnih strani ne vsebujejo nikakršnih osebnih informacij o vas.

Piškotki vam privarčujejo večkratni vnos podatkov, olajšajo prenos specifičnih vsebin in nam pomagajo ugotoviti, kateri so posebno obiskani deli naše spletne ponudbe. To nam med drugim omogoča natančno prilagoditev vsebine naših internetnih strani na vaše potrebe.

 

Kako varujemo vaše osebne podatke?
Z oddajo naročila na novičke se prenesejo vaši osebni podatki. Da ne pridejo v napačne roke, jih v postopku SSL kodiramo. To je trenutno najbolj običajen in varen način prenosa v internetu. Uporablja se vedno, ko se prenašajo občutljivi podatki.

 

SSL (Secure-Socket-Layer)
S postopkom SSL (Secure-Socket-Layer) se zaščitijo datoteke, ki jih stranka pošlje na strežnik podjetja prek interneta. SSL zagotavlja trikratno zaščito:

  • Vnosi, ki se prenašajo, so kodirani.
  • Zagotovi se da se obrazec pošlje le strežniku, ki ga je odprl.
  • Preveri se, ali podatki dosežejo prejemnika popolni in nespremenjeni.

 

Pravice in stik
Vaše pravice
V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov imate pravico, da se pozanimate o svojih podatkih. Na zahtevo vas bomo v primernem roku vedno obvestili o vrsti podatkov, ki jih o vas hranimo, o namenu shranjevanja in možnih prejemnikih. Na pisno zahtevo in v primernem roku bomo osebne informacije popravili, izbrisali in/ali blokirali za nadaljnjo obdelavo, če so te informacije stvarno napačne, nepopolne ali nepomembne za obdelavo.

 

Tuje strani

Vedeti morate, da lahko druge spletne strani, tudi tiste, do katerih lahko dostopate iz naše strani, na primer s povezavami*, zajemajo osebne podatke. Naša politika zaščite podatkov se ne nanaša na prakso zaščite podatkov drugih spletnih strani oziroma zunanjih spletnih strani.

* Pri pojmu povezava, ki se uporablja v elektronski obdelavi podatkov, gre za element, ki napoti na ali povezuje dokumente prek hiperbesedila. Če ste na spletni strani, se s klikom na miško na hiperpovezavo ali povezavo na drugo spletno stran naloži v spletni brskalnik, ki lahko vsebuje nadaljnje informacije o pojmu pod hiperpovezavo ali je v z njim v povezavi. Celotna struktura interneta temelji na hiperpovezavah ali povezavah. Hiperpovezavo ali povezavo v spletnem brskalniku spoznate tako, da kurzor spremeni svojo obliko iz puščice v roko. Funkcija hiperpovezave je v poenostavitvi krmarjenja znotraj hiperbesedil in enostavna napotitev na informacije, ki vam pomagajo naprej.

 

Stik s podjetjem DEICHMANN

Če imate vprašanja v zvezi z določili o varovanju podatkov, nam pošljite e-poštno sporočilo z zadevo “Varovanje podatkov” na naslednji e-poštni naslov: service-sl@deichmann.com